1
 • Vstup na festival je povolen všem návštěvníkům bez příznaků těchto onemocnění: kašel, rýma, ztráta chuti nebo čichu a bez nařízené karantény. Při vstupu se prokažte negativním výsledkem testu, termínem očkování či prodělání nemoci.
 • Ve festivalových prostorách si neustále chraňte nos a ústa respirátorem.
 • Dodržujte dostatečné rozestupy.
 • Dbejte na zvýšenou osobní hygienu.
 • Respektujte pokyny a doporučení organizátorů.
 • Vstupem na festival berete hygienická pravidla na vědomí, tzn. budete dodržovat výše uvedené pokyny.

Zvýšená hygienická nařízení platí ve všech festivalových prostorách a celém areálu, prosíme vás o jejich dodržování.

 

Co když se představení zruší?

 

V případě, že dojde ke zrušení představení z důvodu vládních nařízení, nebo z provozních důvodů na straně divadla, bude vám vstupné vráceno v plné výši, a to podle způsobu zakoupení (on-line platební kartou, hotově v předprodeji, převodem na účet apod.). Pokud se představení nemůžete zúčastnit ze zdravotních, karanténních či jiných důvodů, vstupné bohužel v souladu s návštěvním řádem a obchodními podmínkami Klicperova divadla a Divadla Drak nevracíme.

 

Za jakých podmínek mohu do divadla přijít a jak prokážu, že podmínky splňuji?

 

 • Nejdéle před sedmi dny jste absolvovali RT-PCR test s negativní výsledkem – prokázejte se vytištěným potvrzením, SMS zprávou nebo potvrzením na displeji vašeho telefonu. 
 • Nejdéle před 72 hodinami jste absolvovali POC antigenní test na odběrném místě s negativním výsledkem – prokázejte se vytištěným potvrzením, SMS zprávou nebo potvrzením na displeji vašeho telefonu. 
 • Bylo vám provedeno očkování proti nemoci COVID-19 a v případě dvoudávkového očkování uplynulo nejméně 22 dní od aplikace první dávky a v případě jednodávkového očkování uplynulo nejméně 14 dní od aplikace – prokážete se certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR ve vytištěné formě nebo na displeji vašeho telefonu.
 • Prodělali jste onemocnění COVID-19, nejste v izolaci a od prvního pozitivního testu (antigenního či PCR) neuplynulo více než 180 dní – prokážete se výsledkem prvního pozitivního testu s datem jeho provedení buď písemným potvrzením nebo v SMS zprávě na displeji vašeho telefonu.
 • Absolvovali jste testování v zaměstnání nebo ve škole a od testu uplynulo méně než 72 hodin – prokázejte se potvrzením od zaměstnavatele, ze školy, nebo čestným prohlášením.
 • Podstoupíte na místě preventivní antigenní samotest.
 • Pro děti mladší 6 let platí výjimka z testování. 
 
Výsledkem testu, termínem očkování či proděláním nemoci se prokážete při vstupu do areálu a následně získáte diváckou kartičku, kde bude vyznačena platnost vstupu. 

 

OTEVÍRACÍ DOBA AREÁLU

14.00–01.00

Konec stánkového prodeje a produkcí 00.00

Dostávejte důležité novinky jako první