1

Program

Zpět na přehled všech umělců

Hemžení

840 min / vizuální umění / nonverbální / performance

Tvůrčí tým: Berta Doubková, Josefína Holcová, Iva Ščerbáková

Krajina objektů: křehkých a nedokonalých, chvějících se, nestálých a podivných. Objekty určené k zvláštním činnostem, které snad připomínají zahradničení, stavění strašáků na poli či venčení psů, ale rozhodně ne tak, jak je zvykem. Měřítkem vykloubené rostliny, zvláštně se pohybující, šustící a nenápadně žádající o divákovu pozornost a účast. Hnízdečko podivností, oáza klidu a kontemplace.


Pro festival Regiony vytváří autorky autonomní svět kinetických objektů, které různými způsoby reagují na téma festivalu a doslovně a poeticky zkoumají vlastnosti jako chvění, nestálost, tekutost, rovnováha a z toho vycházející balancování, třas a hemžení. Odráží se v nich vedle sebe pozorování čistě přírodních jevů, procesů a transformací (jako vysemeňování rostlin, třepetání listí, vlnění trávy, klácení stébel obilí) a lidských prací v krajině, v zahradě a na poli a s jejím opečováváním (jako zabydlování, hospodaření, obdělávání, plení, budování plašičů ptáků v zahradě, strašáků v poli, čištění jezírek, roubování stromů, hrabání listí). Jednotlivé objekty reagují na své okolí a proměňují se či pohybují působením živlů.


Nenápadně, tiše a spiklenecky vyzývají diváky a kolemjdoucí ke hře, interakci, k hlubšímu setkání, k dialogu a objevování. Čas od času navštívíme tyto objekty zabydlené v prostředí, abychom učesaly Klasy, povolaly Duchy a Strašáky, vyčistily Úly a Holubníky či vyvenčily Tvory. Po práci si třeba dáme čajový dýchánek s Kůrovcem a k tomu budeme nedbale přežvykovat stébla Klasů.


„Hemžení je performativní instalace, která vás zve k návštěvě neobvyklé zahrádky, kde můžete spolu s trojicí autorek objevovat a zakoušet různé podoby chvění, tekutosti a rovnováhy. Můžete jim pomoci s péčí o tuto podivuhodnou zahradu nebo se tu jen na okamžik zastavit a vychutnávat její plody. Ať jste dítě nebo dospělý přijměte pozvání autorek ke společné hře. A zároveň se pozorně dívejte kolem sebe, kdykoli půjdete městem. Může se stát, že potkáte jednu z autorek, jak venčí nějakého podivuhodného tvora. Nemusíte se bát, od žádného z těchto mazlíčků vám žádné nebezpečí nehrozí. Ale kdybyste si ho chtěli pohladit, raději se nejdříve zeptejte jeho lidského doprovodu.

 

Klasy Klátí se ve větru vysoko, vysoko nad hlavami. Bezhlučně, ve svém rytmu. Kůrovec Vratká plocha, která diváka vyzve ke hře a fyzickému zapojení. Jde o to najít rovnováhu nebo ji narušit? Duchové a strašáci Strašení, plašení, vyhánění. Genius loci prohánějící se mezi klasy, expandující za hranice pole. Úly a holubníky Ostrůvky naší podivné zahrádky rozeseté po městě. Ukrývají v sobě pokládky, sdělují tajemství. Co v nich objevíš? Tvorové Zvláštní, neobratní tvorové ze dřeva a harampádí přebývají pod/mezi Klasy. Při venčení se ale můžou objevit kdekoliv.

 

Projekt Hemžení je realizován v rámci druhého ročníku rezidenčních projektů speciálně pro Mezinárodní divadelní festival REGIONY a vzniká ve spolupráci s Novou sítí a programem ART-IN-RES. 

Další představení tohoto umělce

Dostávejte důležité novinky jako první