1

Program

Zpět na přehled všech umělců

Apolena Vanišová

Režisérka Apolena Vanišová se ve svých projektech soustředí na vizuální jazyk a jeho symboliku. Dramatičnost nehledá v situaci, ale v řazení a vrstvení scénických obrazů a jevištních akcí. Pracuje s různými typy instalací, které v průběhu akce skládá, rozkládá a proměňuje. S materiálem pracuje v jeho hmotné, významové i metaforické rovině. Ve spolupráci s vizuální umělkyní Johanou Střížkovou prověřuje divadelní možnosti elektro-mechanických objektových performancí a autonomních divadelních instalací.

 

Místo působení: Praha

Představení

Dostávejte důležité novinky jako první