1

Program

Zpět na přehled všech umělců

Láska, peří a Javier Solis

60 min / performance / english friendly / 9+

20:00

1/7/2022

Do programu

Pozorujeme ptáky a říkáme si, jak to mohou dělat? Stačí jim malý impuls a za pár vteřin mají minulost za sebou. Pro ně je tak snadné nechat věci za sebou, a to jen díky daru letu. Je to proto, že jsou malí a lehcí? Proč je vítr tak vstřícný a přátelský jen k nim a nás nechává přilepené k zemi? Albatros stěhovavý je největší létající pták. Mnohokrát do roka sám přeletí oceán. Dokáže to, i když mu téměř dochází energie, protože nepotřebuje mávat křídly. Využívá mořských proudů a dokáže se téměř bez námahy dostat tak daleko, kam až fantazie sahá. Při pomyšlení na vylétnutí z nesnesitelných podmínek se mi vybaví tolik obrazy. Ty mohou být jakékoliv: společenská krize, hospodářský kolaps nebo soukromé osobní temné vzpomínky. Svoboda má zřejmě v pozemských podmínkách nesmírně malou nabídku; je toho tolik, co nemůžeme dělat; tolik míst, kam nemůžeme jít; tolik zážitků, které nemůžeme mít. Jedná se o sólové představení inspirované fyzikou létání. Létání za účelem přiblížit se nebo utéct. Létání za novou kořistí nebo za účelem vyhnout se bouři. 

 

  

Daniel Victoria vystudoval bakalářský obor dramatická literatura a divadlo na Filozofické a literární fakultě UNAM (México) a v současné době studuje magisterský obor Režie alternativního a loutkového divadla na Akademii múzických umění v Praze. Zúčastnil se workshopů s Eugeniem Barbou a týmem performerů Odin Teatret; dále workshopů režie u Stefana Kaegiho, ředitele švýcarského souboru Rimini Protokol, a workshopů dramaturgie u Alexiho Campbella z Royal Court Theatre. Studoval teoretické semináře týkající se současné scény u výzkumníků, jako jsou Ileana Diéguez, Gabriel Weisz, Reinaldo Laddaga, Tatiana Bubnova, José Antonio Sánchez a Julian Hetzel. V letech 2012-2013 mu byl udělen grant Program pro mladé tvůrce v oblasti scénického managementu (México) a v letech 2013-2014 grant Program na podporu kulturních projektů a spoluinvestic, oba od Národního fondu pro kulturu a umění (FONCA-CONACULTA ). 

https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-alternativniho-a-loutkoveho-divadla/

Další představení tohoto umělce

Dostávejte důležité novinky jako první