1

Program

Zpět na přehled všech umělců

Výtvarný obor Základní umělecké školy Střezina

Šest pedagogů ve škole vyučuje žáky od předškolního věku až po dospělé, a to nejen malbě, kresbě, grafice, prostorové tvorbě, digitální fotografii, počítačové grafice a keramice, ale především je vedou ke zvládání výtvarné komunikace, výtvarného vyjadřování. V pohádce O Zlatovlásce Jiřík porozuměl zvířecí řeči poté, co snědl maso z bílého hada. Porozumět řeči výtvarné nelze jedním zázračným krokem. Vede k němu cesta přes experimenty s výtvarnými materiály, zvládání interpretace reality vnější i vnitřní, aktivní poznávání výtvarného řádu a samozřejmě také přes setkávání se s výtvarnou kulturou. Cesty žáků k výtvarnému vyjadřování nevedou sborově jedním směrem, nevedou k jednomu univerzálnímu cíli společnému pro všechny žáky. Každý žák se vydává cestou vlastní, individuální, osobitou, na které se nejen učí zvládat výtvarnou řeč, ale také poznává sám sebe. A úkolem pedagoga je na této cestě žáka citlivě doprovázet.


Místo působení: Hradec Králové

https://www.strezina.cz/vytvarka-179/

Představení

Dostávejte důležité novinky jako první