1

Program

Zpět na přehled všech umělců

Tyfloservis

Ztráta nebo vážné oslabení zraku způsobí v životě člověka mnoho změn. Je ztíženo zvládání jinak běžných každodenních úkonů, ohroženo zaměstnání, mnohým zálibám a koníčkům se lze jen těžko věnovat. Vyšším nárokům jsou také vystaveny vztahy v rodině, k přátelům a k ostatním lidem. Pomoc v takové situaci lidem ve věku 15 a více let nabízí obecně prospěšná společnost Tyfloservis.
Ta své klienty podporuje v přijetí zrakové vady a vybudování nových dovedností a návyků pro zvládání aktivit běžného života. Tyfloservis také působí na okolní společnost, aby nevytvářela bariéry vůči zrakově postiženým lidem a pomohla tam, kde je třeba.
Ucelený systém terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých vznikl v roce 1991. Tvoří ho síť dvanácti krajských ambulantních středisek rozesetých po celé České republice. V každém středisku pracují odborně připravení instruktoři, mezi nimiž je i několik těžce zrakově postižených. S klienty obvykle pracují individuálně, při nácviku dovedností dlouhodobě, a pokud je potřeba v místě jejich bydliště. Klienti do Tyfloservisu však mohou přijít i jen jednou. Služby jsou klientům poskytovány zdarma.

 

Místo působení: ČR

www.tyfloservis.cz

Představení

Dostávejte důležité novinky jako první