1

Program

Zpět na přehled všech umělců

Teď nádech a leť

Nezávislý divadelní soubor Teď nádech a leť založili v roce 2010 David Zelinka a Karolína Plachá. Inspirací pro práci souboru jsou cesty a setkávání s lidmi – s jejich životy, příběhy, zvyky, vírami, písněmi. Divadelní inspirací je Polsko, setkávání s tamní nezávislou kulturou. Inscenace se dotýkají politických témat, ale v centru zájmu zůstává situace lidí stojících mimo politiku, obecně lidská situace člověka toužícího po naplněném životě. Chceme hovořit především o těch, o kterých se v médiích obvykle nehovoří, bez nichž však politické prostředí ztrácí obrysy. Jejich osudy v sobě nesou hodnoty a sílu lidství, které mají nadregionální a nadčasovou platnost. Představení souboru jsou uváděna na scénách a festivalech v Čechách a v Polsku, i v prostorech nedivadelních a bytových.


Místo působení: Praha

Představení

Dostávejte důležité novinky jako první