1

Program

Zpět na přehled všech umělců

Spielraum Kollektiv

Spielraum Kollektiv je volné divadelní uskupení tvůrců kolem Lindy Straub a Mathiase Strauba. Vytváří autorské inscenace s aktuální společenskou tematikou. Zaměřuje se především na dokumentární divadlo pro dospělé a na hudebně materiálové divadlo pro děti. Typické je hledání nových možností formy a zapojení diváka k posílení tématu, divadelní i nedivadelní interdisciplinarita.


Místo působení: Praha

www.spielraum-kollektiv.eu

Představení

Dostávejte důležité novinky jako první