1

Program

Zpět na přehled všech umělců

KALD DAMU - divoká karta

Studijní programy Katedry alternativního a loutkového divadla se zaměřují na průzkum samotné podstaty toho, čemu říkáme divadlo, jak může být vnímáno, jakou společenskou funkci v dnešní době může plnit, kam může směřovat a vyvíjet se, kde jsou jeho hranice či kam až přesahuje.

Studium zde vychází na jedné straně z mnohaleté pedagogické zkušenosti loutkářsky orientované vysoké školy, na druhé straně se opírá o tendence, které mají své kořeny v divadelní avantgardě a v hnutí „otevřeného divadla.“

Kromě řemeslných dovedností, teoretického a historického vzdělání se katedra zaměřuje na zkoumání oblastí prvotních divadelních funkcí, prověřuje dělení na tradiční divadelní profese – režii, dramaturgii, scénografii, herectví, kostýmní návrhářství, hudbu či tanec, a to se zvláštním důrazem na kolektivní práci, v níž se právě tyto profese narušují, překrývají, prolínají a dehierarchizují, a to zejména v rámci zkušebního procesu, který chápeme jako jádro divadelní tvorby.

To nejčerstvější ze studentské tvorby, která se letos urodila na KALD DAMU v rámci klauzurního festivalu PROCES. Přijďte se seznámit s nejmladší generací tvůrců.

https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-alternativniho-a-loutkoveho-divadla/

Představení

Dostávejte důležité novinky jako první