1

Program

Zpět na přehled všech umělců

Hans Sachs

Soubor Hans Sachs je nehierarchický interdisciplinární kreativní kolektiv, který se zabývá primárně výzkumem průniků mezi teatralitou každodennosti a autentickými, historickými dramatickými texty. Všechny členy souboru mimo jejich společné cesty v divadelním umění spojuje také zájem o období středověku v Čechách, netradiční hudební nástroje, historie humoru v českém divadle, estetika DIY a úloha konzumace jídel a nápojů ve vytváření dramatického tvaru a vztahu s divákem. Formálně se výstupy souboru opírají o zlatý věk divadla loutky a herce, hudební divadlo a nosné črty lidového divadla (jak současného, tak historického).
Soubor sestává z pěti členů (Matouš Fendrych, Jiří Kothera, Richard L. Kramár, Petr Vaněk, Jakub Vaněk), kteří společně pracují na začlenění a prolínání svých expertíz a uměleckých i neuměleckých praxí ve výsledných inscenacích souboru podle principů devised theatre. Všichni členové souboru se ideově shodují na tom, že jejich rozdílné úhly pohledu a rozdílné způsoby, jimiž se dostali k divadelnímu umění, rozšiřují potencialitu souboru o jistou čerstvost a neotřelost – nevázanost pouze na profesionální umělecký svět a jeho hodnoty.

 

Místo působení: Praha

Představení

Dostávejte důležité novinky jako první