1

Program

Zpět na přehled všech umělců

Šumavské legendy

80 min / divadlo

22:15

25/6/2021

KZ312
Atrium Radnice
Dobrovolné vstupné

Do programu

Představení Šumavské legendy vychází ze specifického bájesloví oblasti Šumavy. Pohoří, které se nachází na hranici tří státu, je místem, kudy proudily příběhy od severu k jihu a zachytávaly se v povědomí místních jako mlha na blatech. Docházelo tu k prolínání kultur, což je vidět i na místních pověstech, které jsou naprosto originální a svojí poetikou nemají v oblasti tuzemských zkazek obdobu. Právě toto prolínání kultur a osobitá atmosféra kraje se stala hlavním inspiračním zdrojem celé inscenace. Ta si neklade za cíl pouze převyprávět několik Šumavských legend, ale na půdorysu jednoduché situace, kdy se v hostinci za noční bouřky sejde několik lidí, dát nahlédnout do historie a specifik zdejšího kraje. To vše ovšem činí hravou, nadsazenou až komediální formou. Inscenace též prezentuje zdejší folklor, od písni až k různým rčením a pranostikám. Hudba sama je výraznou a důležitou složkou celé inscenace.

 

Autor/Author: Jan Večeřa / Pavel Zajíček a kol., Režie/Directed by: Jan Večeřa

Dostávejte důležité novinky jako první