1

Program

Zpět na přehled všech umělců

Koncert Filharmonie Hradec Králové | O bílé lani

90 min / pódiová produkce / koncert / hudba / divadlo

Do programu

20.30
Filharmonie Hradec Králové: Koncert
 
Večerní provádění hudby pod širým nebem je nedomyslitelně spjato s žánrem serenády.
Dirigent Jan Talich a Filharmonie Hradec Králové nabídnou dvě nejoblíbenější: Serenádu pro smyčce E dur Antonína Dvořáka a Malou noční hudbu, nejpopulárnější ze všech skladeb Wolfganga Amadea Mozarta.
 
21.30
Divadlo Drak: O bílé lani
 

Text: Tomáš Jarkovský, Jakub Vašíček
Texty písní: Jan Skácel, Tomáš Jarkovský
Režie / Directed by: Jakub Vašíček
Hudba/Music: Jiří Vyšohlíd
Výprava / Stage design: Kamil Bělohlávek, Tereza Vašíčková
Pohybová spolupráce: Petra Brabcová
Hrají/Cast: Petra Cicáková, Milan Hajn, Barbara Humel, Pavla Lustyková, Jan Popela, Václav
Poul, Luděk Smadiš, Johana Vaňousová, Jiří Vyšohlíd, Milan Ždárský, Dominik Linka, Pavel
Černík, Jan Čipčala

 

„a studánka je plná krve
a každý u ní jednou stál.“

Jan Skácel: Píseň o nejbližší vině

 

Speciální uvedení open-air verze inscenace Divadla Drak O bílé lani, která je scénickým dramatickým koncertem vycházejícím z prastarého lidového příběhu. Neobvyklé zpracování tohoto podobenství o lásce a bolesti, ze které se rodí radost, se opírá o zhudebněné verše básníka Jana Skácela.

Hudební zpracování inscenace podtrhuje lyrický ráz příběhu a je to právě skvělá hudba Jiřího Vyšohlída a mimořádné živé hudební výkony celého souboru divadla, co dělá z inscenace zcela ojedinělou událost, která si vysloužila nominaci na Cenu Divadelních novin. Sám autor hudby pak získal i v konkurenci skladatelů původních oper, baletů či muzikálů vůbec nejprestižnější české divadelní ocenění, Cenu divadelní kritiky.

 

Bílá je barva nevinnosti, neposkvrněnosti, čistoty. Z hlediska biologického je však bílá laň jedním z mnoha příkladů albinismu. Albíni jsou v živočišné říši (a ostatně i mezi lidmi) vzácností, ovšem za tuto výlučnost platí vysokou cenu. Jejich výrazné zbarvení je činí bezbrannějšími a ve volné přírodě ohroženějšími. Na druhou stranu jim bývají připisovány výjimečné, někdy až mystické vlastnosti. S bílou laní tomu není jinak. Stará myslivecká pověra například praví, že střelec, který uloví bílou laň, do roka zemře.

 

Ocenění:

Jiří Vyšohlíd získal za hudbu k inscenaci O bílé lani Cenu divadelní kritiky 2016 a Cenu města Plzně za hudební plán inscenace na festivalu Skupova Plzeň.
Jiří Vyšohlíd, Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček byli za autorství inscenace O bílé lani nominováni na Cenu Divadelních novin v kategorii Loutkové a výtvarné divadlo.

 

LETOS JINAK

Mimořádný ročník festivalu Divadlo evropských regionů a Open Air Program s podtitulem LETOS JINAK se odehraje na parkovišti Flošna a v letním kině Širák.

Hlavní program na Flošně je po všechny tři dny rozdělen do tří večerních programových bloků se začátky v 18.00, ve 20.30 a ve 23.00 (so 23.30). 

 

S radostí vám oznamujeme, že díky postupnému uvolňování hygienických opatření můžeme i program na parkovišti Flošna nakonec realizovat verzi v klasickém divadelním uspořádání s diváky v hledišti na místo původně plánované drive-in verze.

Dostávejte důležité novinky jako první