1

Program

Zpět na přehled všech umělců

Maps Letters Project

240 min / jiné

16:00

22/6/2021

Neitah Janzing
Žižkovy sady
Dobrovolné vstupné

Do programu

Projekt Mapové dopisy je výzvou k napsání dopisu cizímu člověku. Jejím cílem je prozkoumat sdílení metaforických a metafyzických map cizím lidem pomocí média odlišného od našich současných komunikačních prostředků. Účastníci jsou vyzváni, aby načrtli, nakreslili, poškrábali a načmárali cestu k nějakému pokladu, cestu několika vzpomínkami, cestu na místo, které se jim líbí… Cílem projektu je iniciovat výměnu mezi dvěma neznámými lidmi prostřednictvím uměleckého vyjádření. Tyto dopisy jsou zasílány poštou jako vyvrcholení semináře. Projekt je vhodný pro všechny, děti i dospělé.

 

Autor/Author: Neïtah Janzing, Režie/Directed by: Neïtah Janzing

Berlin

https://neitahj.pb.gallery/

Dostávejte důležité novinky jako první